Lion K. Sathyanarayana Raju, pmjf              

zONE CHAIRPERSON

 

ZONE – I LION ANAND E. S

HC: B. Cosmos
Milthila Enclave
# 114, F2-V2, Dommasandra, Bangalore – 562 125 
M: 9845461710
 
B.Cosmos B. R. T Nagar B. Devanahalli B. Yelahanka

ZONE – II LION SASHA KULOTHUNGAN

HC: B. Sarvagnanagar
#32, 3rd Cross, BDS Garden Geddalahalli, Kothanur Post, Bangalore – 560 077
M: 9900704991
Email: sashadavid@hotmail.com
 
B. Sarvagnanagar B. NRI Layout B. Prathiksha B. Bhandavya Lioness

ZONE – III LION LEELAVATHI SHETTY

HC: B. Suraksha
# 12135, “Shobha Elite”13th Floor, 12th Building Nagasandra, Tumkur Road,Bangalore – 560 073. 
M: 94480 89914
Email: nammasuraksha@gmail.com
 
B. Suraksha B. Anubhandha B. Kumara park B. Kalyan Nagar